Promocje
Płytki Ceglane Loft
Płytki Ceglane Loft

89,00 zł

Cena regularna: 109,00 zł

m2
Cegła dekoracyjna na ścianę Loft
Cegła dekoracyjna na ścianę Loft

44,50 zł

Cena regularna: 54,50 zł

0,5m2
Płytki Ceglane à la Stara Cegła
Płytki Ceglane à la Stara Cegła

109,00 zł

Cena regularna: 129,00 zł

m2
Cegła dekoracyjna na ścianę à la Stara Cegła
Cegła dekoracyjna na ścianę à la Stara Cegła

54,50 zł

Cena regularna: 64,50 zł

0,5m2
Płytki Ceglane à la Rozbiórkowe
Płytki Ceglane à la Rozbiórkowe

129,00 zł

Cena regularna: 149,00 zł

m2
Cegła dekoracyjna na ścianę à la Rozbiórkowa
Cegła dekoracyjna na ścianę à la Rozbiórkowa

64,50 zł

Cena regularna: 74,50 zł

0,5m2
Posadzka prostokąt 25x12x4cm
Posadzka prostokąt 25x12x4cm

199,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

m2
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Cegielnia Trojanowscy

 

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów wyrobów lub produktów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sklep.cegielniatrojanowscy.pl, zasady dokonywania zwrotów i reklamacji zakupionych Wyrobów/Produktów oraz zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego.

§2

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do kupujących będących Konsumentami, jak i kupujących nie będących Konsumentami, przy czym w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego postanowienia regulaminu odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych niezależnie do tego, czy są Konsumentami, czy też nie.

§3

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem sklep.cegielniatrojanowscy.pl jest firma Cegielnia Trojanowscy – Tomasz Trojanowski, Spławy Drugie nr.19 23-200 Kraśnik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 7122810755.

§4

Z właścicielem sklepu internetowego można się skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 601 849 238.

§5

W sprawach związanych z zawartą umową sprzedaży, w przedmiocie odstąpienia od umowy sprzedaży oraz w sprawie reklamacji zakupionego wyrobu lub produktu należy kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej właściciela sklepu internetowego lub pisemnie na adres korespondencyjny.

§6

Na adres poczty elektronicznej właściciela sklepu internetowego można kierować także wszelkie zapytania dotyczące zastosowania i możliwego wykorzystania zakupionego wyrobu lub produktu, w tym także w zakresie odnoszącym się do skutku przewidzianego w art. 556 (1) kc.

§7

Wszystkie informacje, opisy oraz dane techniczne wyrobów i produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego pochodzą z własnych materiałów (w przypadku własnych wyrobów) lub z materiałów ich producentów (w przypadku wyrobów innych producentów) i zostały zamieszczone przez właściciela sklepu internetowego z zachowaniem należytej staranności. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach oraz informacjach o przeznaczeniu wyrobów lub produktów, jeżeli są one konsekwencją błędów popełnionych przez ich producentów.

§8

Zdjęcia produktów i wyrobów zamieszczone w sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Oferowane wyroby lub produkty mogą nieznacznie się różnić od ich wizerunku umieszczonego w sklepie internetowym.

§9

Wszelkie zdjęcia, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia wyrobów, materiały towarzyszące zostały zastosowane w sklepie internetowym w celu poprawnej prezentacji wyrobów i produktów za zgodą ich producentów lub właścicieli i stanowią ich własność. Wszelkie wykorzystywanie komercyjne tych materiałów lub danych bez wiedzy lub zgody ich właścicieli jest zabronione.

§10

Wyroby lub produkty objęte aktualną promocją są oznaczone stosownym znakiem graficznym “Promocja”. Ich ceny obowiązują do czasu wyczerpania zapasów, zaś realizacja zamówień odbywa się według kolejności składania zamówień.

§11

Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie bieżącej oferty, wprowadzania nowych oraz wycofywania z oferty dotychczasowych wyrobów i produktów, modyfikowania cen oferowanych wyrobów i produktów, a także wprowadzania nowych oraz wycofywania trwających akcji promocyjnych. Zmiany są skuteczne od momentu ich wprowadzenia.

§12

Do czasu zapłaty całości należności za zakupione w sklepie internetowym wyroby lub produkty zgodnie z art. 589 kc stanowią one własność właściciela sklepu internetowego.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie sprzedaży świadczonej na odległość oraz drogą elektroniczną jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 j.t.).

Sklep internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem sklep.cegielniatrojanowscy.pl.

Sprzedający – właściciel sklepu internetowego, firma Cegielnia Trojanowscy – Tomasz Trojanowski z siedziba w miejscowości Spławy Drugie nr.19 23-200 Kraśnik.

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, które dysponują nieograniczoną zdolnością do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i na zasadach określonych w Regulaminie zawierają umowę sprzedaży wyrobów lub produktów oferowanych przez Sprzedającego,

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający ze sklepu internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Wyrób lub produkt – rzecz ruchoma – będąca w ofercie sklepu internetowego oraz stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży wyrobu lub produktu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

Dzień roboczy – poniedziałek do piątku w godz. 7.00 – 15.00,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

Administrator danych osobowych – Sprzedający jako podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego,

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1).

Zamawianie wyrobów lub produktów

§13

Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem Internetu poprzez dodanie przedmiotów do koszyka i dalsze przeprocesowanie zamówienia do momentu otrzymania wiadomości, że zamówienie zostało złożone.

§14

Zamawianie wyrobów jest możliwe 24 godziny na dobę, przez cały roku.

§15

Warunkiem złożenia zamówienia jest dokonanie wyboru zamawianych wyrobów lub produktów poprzez wskazanie ich rodzaju, zamawianej ilości oraz wypełnienie niezbędnych pól w formularzu zamówienia umożliwiających weryfikację zamówienia oraz jego potwierdzenie i realizację.

§16

Sprzedający potwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres internetowy podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza dostępność wyrobów lub produktów oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.

§17

Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego wyrobów lub produktów oraz obowiązku uiszczenia płatności przez Kupującego.

§18

W przypadku wyczerpania zapasów zamówionych przez Kupującego wyrobów lub produktów Sprzedający poinformuje go niezwłocznie o tym fakcie wraz z informacją o przewidywanym, wydłużonym terminie oczekiwania. Kupujący w przypadku braku akceptacji dłuższego niż standardowy terminu realizacji zamówienia jest uprawniony do anulowania całości lub części zamówienia bez konsekwencji dla siebie.

§19

W przypadku zmiany ceny zamówionych przez Kupującego wyrobów lub produktów, których producentem nie jest Sprzedający, już po potwierdzeniu zamówienia, Kupujący w przypadku braku akceptacji wyższej ceny jest uprawniony do anulowania całości lub części zamówienia bez konsekwencji dla siebie.

Cena, płatność

§20

Ceny podawane w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i dotyczą wyłącznie wyrobów lub produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

§21

Ceny podawane w sklepie internetowym nie uwzględniają kosztu dostawy, który podawany jest jako odrębna pozycja, indywidualnie dla każdego wyrobu lub produktu albo dla grupy wyrobów lub produktów. Cena dostawy jest uzależniona od masy, rodzaju i ilości zamawianych wyrobów lub produktów oraz obowiązującego w chwili składania zamówienia cennika kuriera lub spedytora wykonującego dla Sprzedającego usługi frachtu transportowego. Jeżeli w opisie produktu nie jest podany koszt dostawy lub podany jest koszt zerowy, należy skontaktować się ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia celem ustalenia kosztu dostawy lub potwierdzenia darmowej dostawy wyrobu lub produktu, chyba, że w zamówieniu przewidziano odbiór własny wyrobów lub produktów przez Kupującego w firmie Sprzedającego.

§22

Płatności za zakupione wyroby lub produkty Kupujący może dokonać w następujących formach:

-przelewem – wpłata pełnej kwoty zamówienia wraz z kosztami dostawy (przedpłata 100%) z góry na konto bankowe Sprzedającego,

-płatność gotówką przy odbiorze na miejscu.

- płatność online przez karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro poprzez system płatności Shoper Płatności, obsługiwany przez firmę BlueMedia S.A. ( realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu o dokonaniu płatności przez Klienta). Płatności Shoper - bezpieczne płatności online realizowane przez operatora Blue Media S.A. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§23

Kupujący dokonujący osobistego odbioru zamówionych wyrobów lub produktów nie ponosi kosztu dostarczenia wyrobów lub produktów oraz kosztu dodatkowej opłaty za płatność gotówką przy odbiorze na miejscu, jeżeli będzie ją uiszczał w momencie odbioru zamówionych wyrobów lub produktów w firmie Sprzedającego.

Realizacja zamówień

§24

Możliwe są następujące formy realizacji zamówień:

-odbiór osobisty przez Kupującego,

-dostarczenie przesyłką kurierską lub spedycyjną.

§25

Odbiór osobisty wyrobów lub produktów przez Kupującego jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu oraz następuje w siedzibie firmy Sprzedającego lub w innym wskazanym przez niego miejscu. Odbiór osobisty następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub od dnia dokonania wpłaty przez Kupującego za zamówione wyrobu lub produkty. W przypadku braku możliwości odbioru wyrobów lub produktów we wskazanym terminie z uwagi na ich niedostępność

u Sprzedającego lub jego dostawców poinformuje on Kupującego o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną i w przypadku braku akceptacji wydłużonego czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia, w zależności od zakresu opóźnienia, jakim jest dotknięta realizacja zamówienia, bez konsekwencji dla siebie.

§26

Wysyłka zamówienia następuje w terminie od jednego do pięciu dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przedpłaty za zamówione wyroby lub produkty wraz z kosztem dostawy lub od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności przy odbiorze. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu z powodu niedostępności produktów u Sprzedającego lub u jego dostawców. W przypadku wydłużenia terminu wysyłki Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną i w przypadku braku akceptacji wydłużonego czasu realizacji zamówienia ma prawo do anulowania części lub całości zamówienia, w zależności od zakresu, jaki jest dotknięty opóźnieniem realizacji, bez konsekwencji dla siebie.

§27

W ramach kosztu dostarczenia wyrobów lub produktów zawarty jest ich rozładunek obok samochodu na terenie posesji Kupującego lub w przypadku braku możliwości wjazdu na teren posesji rozładunek obok pojazdu przy granicy posesji. Koszt dostawy nie obejmuje wnoszenia dostarczonych wyrobów lub produktów do pomieszczeń ani też jakiegokolwiek ich dodatkowego przemieszczania na terenie posesji będącej miejscem dostawy.

§28

Kupujący jest zobowiązany zapewnić w miejscu dostawy środki techniczne umożliwiające rozładunek wyrobów lub produktów w sposób bezpieczny, o ile podmiot wykonujący dostawę nie będzie dysponował własnymi środkami technicznymi umożliwiającymi ich rozładunek, zaś Sprzedający przed zrealizowaniem dostawy uprzedzi Kupującego o konieczności zapewnienia w/w środków technicznych w jego własnym zakresie.

§29

Zakupione wyroby lub produkty są dostarczane wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym na adres podany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.

Anulowanie zamówienia

§30

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia istnieje możliwość jego anulowania pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.

§31

Oświadczenie o anulowaniu zamówienia winno być złożone poprzez e-mail na adres sklepu internetowego.

§32

Anulowaniu mogą podlegać także zamówienia, które zostały już potwierdzone przez Sprzedającego,

w szczególności w sytuacjach określonych w pkt 19, 20, 28, 29 Regulaminu z zastrzeżeniem jednak pkt 36 i 37 Regulaminu.

§33

Zamówienia, które zostały już wysłane do Kupującego, nie mogą zostać anulowane. W spornych sytuacjach decyduje data i godzina złożenia przez Kupującego oświadczenia o anulowaniu zamówienia.

§34

Niedopuszczalne jest anulowanie zamówienia dotyczącego wyrobów lub produktów wykonanych na indywidualne zamówienia Kupującego lub zgodnie z określonymi przez niego cechami i parametrami nawet, jeżeli jeszcze nie zostało zrealizowane.

Odstąpienie od umowy

§35

Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jej kosztów w terminie 14 dni licząc od dnia:

-wydania Kupującemu wyrobów lub produktów w przypadku ich osobistego odbioru lub,

-dostarczenia przez Sprzedającego zakupionych wyrobów lub produktów lub,

-dostarczenia przez Sprzedającego ostatniej partii zamówionych wyrobów lub produktów, jeżeli dostawa nastąpiła partiami.

§36

Konsument w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest zobowiązany złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy oraz przesłać je poprzez e-mail na adres sklepu internetowego lub na adres korespondencyjny siedziby firmy Sprzedającego.

Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu do umowy przed upływem terminu określonego w pkt 35 Regulaminu.

§37

Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia wyrobów lub produktów (o ile Konsument nie dokonał osobistego ich odbioru) z zastrzeżeniem, iż koszty dostarczenia wyrobów lub produktów przewyższające koszty najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego nie podlegają zwrotowi.

§38

Konsument w przypadku odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zwrotu zakupionych wyrobów lub produktów Sprzedającemu na koszt własny w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W zakres kosztu własnego zwrotu wchodzi koszt transportu wyrobów lub produktów do Sprzedającego, a także koszt ich załadunku u Konsumenta. W przypadku zwrotu wyrobów lub produktów, które zostały uprzednio rozpakowane

w całości lub w części przez Konsumenta celem weryfikacji ich cech i jakości, Konsumenta obciąża także obowiązek zabezpieczenia wyrobów lub produktów przed uszkodzeniami w czasie transportu z uwagi na jego odpowiedzialność za ich zwrot w stanie niepogorszonym.

§39

Sprzedający do czasu otrzymania zwrotu wyrobów lub produktów od Konsumenta lub otrzymania potwierdzenia ich zwrotnego nadania do Sprzedającego ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta.

§40

Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wyrobów lub produktów odsyłanych na koszt Sprzedającego, chyba, że zobowiązał się odebrać wyroby lub produkty na własny koszt lub zobowiązał się pokryć koszt transportu wyrobów lub produktów zwracanych przez Konsumenta.

§41

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności, o której mowa w pkt 36 Regulaminu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodził się na inny sposób zapłaty, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, a w przypadku dokonania płatności przez Konsumenta w formie obciążenia karty kredytowej lub płatniczej zwrot płatności następuje w formie uzgodnionej z Konsumentem.

W przypadku wystawienia Konsumentowi faktury VAT Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystawi fakturę korygującą i prześle ją Konsumentowi.

§42

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 38 Regulaminu nie przysługuje Konsumentowi

w przypadku, jeżeli przedmiotem zamówienia były wyroby lub produkty:

-wykonane na indywidualne zamówienie według specyfikacji Konsumenta,

-będące rzeczami dostarczonymi w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

-będące rzeczami, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§43

Uprawnienia do odstąpienia od umowy określone w niniejszym rozdziale nie przysługują Kupującemu nie będącemu Konsumentem.

Gwarancje, reklamacje

§44

Wszystkie wyroby lub produkty oferowane w sklepie internetowy są nowe, wolne od wad, nadające się do deklarowanego zastosowania oraz są objęte gwarancją producenta (w przypadku jej wystawienia) lub gwarancją ustawową z tytułu niezgodności wyrobu z umową (rękojmią za wady fizyczne). Kupujący jest uprawniony do wyboru formy dochodzenia ewentualnych roszczeń wedle własnego uznania.

§45

Czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta oraz jej warunki są określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta i dołączonym do wyroby lub produktu. Czas gwarancji ustawowej (rękojmi za wady fizyczne) wynosi 2 lata licząc od daty wydania Kupującemu wyrobu lub produktu. Roszczenia przysługujące Kupującemu mogą być zgłoszone z zachowaniem terminu określonego w art. 568 kc.

§46

Kupujący składa reklamację pisemnie wysyłając ją przez e-mail na adres sklepu internetowego lub na adres siedziby firmy Sprzedającego. W treści reklamacji Kupujący winien wskazać rodzaj i zakres wadliwości, moment

i okoliczności stwierdzenia wady, a także określić zakres swojego żądania w związku z podnoszonym roszczeniem. Celem precyzyjnego określenia wady oraz zakresu roszczenia, a także przyspieszenia rozstrzygnięcia reklamacji sugerowane jest wykorzystanie kontaktu mailowego.

§47

Kupujący składający reklamację na podstawie gwarancji producenta udzielonej na kupiony wyrób lub produkt postępuje zgodnie z uprawnieniami określonymi w treści gwarancji.

§48

Do składanej reklamacji w celach dowodowych Kupujących winien dołączyć co najmniej informację o numerze i dacie wystawienia dowodu zakupu wyrobu lub produktu.

§49

Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie 14 dni od jej otrzymania. Brak ustosunkowania się przez Sprzedającego do żądania Kupującego w w/w terminie stanowił będzie uznanie złożonej reklamacji za uzasadnione.

§50

Jeżeli do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji niezbędne będzie zapoznanie się przez Sprzedającego z zakupionymi wyrobami lub produktami Kupujący może zostać zobowiązany do dostarczenia ich na koszt Sprzedającego do siedziby firmy Sprzedającego albo do udostępnienia Sprzedającemu zakupionych wyrobów lub produktów w miejscu, w którym się one znajdują.

§51

Kupujący będący Konsumentem powinien sprawdzić stan dostarczonych wyrobów lub produktów w trakcie ich odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zastrzeżeń co do ich stanu Kupujący jest zobligowany sporządzić wspólnie z dostawcą wyrobów lub produktów w celach dowodowych dla Sprzedającego protokół szkody zawierający datę, godzinę dostawy, opis uszkodzeń lub braków wyrobów lub produktów bądź ich opakowania, podpisy Kupującego i dostawcy oraz poinformować niezwłocznie Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

§52

Kupujący nie będący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić stan dostarczonych wyrobów lub produktów

oraz je zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w trakcie transportu wyrobów lub produktów Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest dokonać czynności skutkujących ustaleniem odpowiedzialności dostawcy za szkodę w związku z przejściem na Kupującego w momencie wydania rzeczy do dostawy niebezpieczeństwa i ryzyka zgodnie z art. 559 kc.

§53

O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w drodze pisemnej.

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

§54

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem, w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego sklep.cegielniatrojanowscy.pl odbywa się na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§55

Administrator danych osobowych pozyskuje i przetwarza dane osobowe w celu przyjmowania, realizacji

i obsługi zamówień składanych przez Klientów sklepu internetowego oraz obsługi procesu anulowania zamówień

i postępowań reklamacyjnych (wykonanie umowy Sprzedaży).

§56

Udostępnienie przez Kupującego będącego osobą fizyczną administratorowi danych w postaci imienia

i nazwiska, adresu dostawy, adres e-mail, numeru telefonu oraz wszelkich innych danych osobowych, jakie mogą być wymagane przez administratora w przyszłości na potrzeby wykonania umowy Sprzedaży jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego oraz jego poprawnej późniejszej obsługi i warunkuje możliwość wykonania umowy, co należy odczytywać w ten sposób, iż odmowa udostępnienia administratorowi danych osobowych w/w danych osobowych przez Kupującego uniemożliwi zawarcie umowy i zrealizowanie przez Sprzedającego zamówienia.

§57

Administrator danych osobowych informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupujących jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.

§58

Korzystanie przez osoby fizyczne ze sklepu internetowego w każdy sposób za wyjątkiem dokonywania zakupów poprzez składanie zamówień nie wiąże się z udostępnianiem administratorowi danych osobowych w celu ich przetwarzania.

§59

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administrator danych osobowych informuje, że:

-administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną jest Cegielnia Trojanowscy – Tomasz Trojanowski z siedzibą w Spawach Drugich nr.19, 23-200 Kraśnik.

-dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi przetwarzane będą na podstawie prawnej wskazanej w pkt 56 Regulaminu w celu realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia oraz zawartej umowy Sprzedaży i jej obsługi,

-odbiorcami danych osobowych Kupujących będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące zobowiązania w zakresie gwarancji i rękojmi, prowadzące usługi księgowo – rachunkowe na rzecz Sprzedającego oraz uprawnione podmioty publiczne,

-dane osobowe Kupujących będą przechowywane przez okres 6 lat lub do momentu anulowania zamówienia lub skutecznego skorzystania z przysługującego Kupującemu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

-Kupujący jako osoba fizyczna posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-Kupujący jako osoba fizyczna dysponuje prawem wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować może odmową realizacji zamówienia lub brakiem możliwości skorzystania z przysługujących Kupującemu uprawnień związanych z zawarciem umowy.

§60

Sklep internetowy korzysta z plików Cookies. Szczegółowe zasady dostępu do informacji zgromadzonych na urządzeniu końcowym Kupującego za pośrednictwem plików Cookies, cel ich wykorzystywania oraz zasady prowadzenia polityki ochrony danych określa Polityka prywatności. Kupujący może określić warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na informatycznym urządzeniu wykorzystywanym przez Kupującego lub poprzez zmianę konfiguracji usługi dla plików Cookies na wskazanym informatycznym urządzeniu końcowym.

§61

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Kupującemu zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez wysłanie na podany przez Kupującego adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Kupującemu specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

Postanowienia końcowe

§62

Prezentowane w sklepie internetowym ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§63

Kupowane w sklepie internetowym wyroby lub produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§64

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w związku ze zmianą prawa lub wskutek zajścia potrzeby dostosowania Regulaminu do zmian w działalności sklepu internetowego, bądź w celu poprawny ochrony praw Kupujących i zapobiegania nadużyciom.

Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia jego ogłoszenia, zaś Kupujący, którzy nie akceptują jego postanowień mają prawo odstąpić od korzystania ze sklepu internetowego.

Umowy sprzedaży, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu podlegają postanowieniom regulaminu dotychczasowego.

§65

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i jego akceptację.

§66

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia

30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683.t.j.), przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczególne odnoszące się do sprzedaży konsumenckiej.

§67

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu oraz umów sprzedaży realizowanej pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów ogólnych kodeksu cywilnego.

68. Regulamin obowiązuje od 01.08.2023r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl